سایر سبدگردان ها

در این بخش لیست سبدگردان ها سرمایه گذاری قابل مشاهده می باشد.

 
 
سبدگردان ها نهاد های مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار هستند سبدگردان های زیادی در ایران مشغول فعالیت هستند در این نوشته قصد داریم لیست شرکت های سبدگردانی بورس در ایران را تقدیمتان نماییم اما قبل از آن ببینیم سبدگردان چیست؟
 
شرکت سبدگردان شخص حقوقی است که واسط بین سرمایه گذار و بازار سرمایه است و از ورود مستقیم مردم به بازار سرمایه (از طریق کارگزاری ها) جلوگیری می کند به عبارتی یک شرکت سبدگردان که از متخصصین بازار سرمایه تشکیل شده است در قالب قرار داد مشخص و در ازای دریافت مبلغ معینی کارمزد به وکالت از مشتریان خود که اغلب  اشخاص حقیقی میباشند، اقدام به سرمایه گذاری برای مشتریان خود می نماید.
 

لیست شرکت های سبدگردان بورس ایران

 
ردیفنامنوعویژگی / نوع شخصیت حقوقیوضعیت پذیرشمدیر عامل/مدیر صندوقشماره ثبت نزد سازمان  
۱سبد گردان آرمان اقتصادسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدههادی محمدخانی۱۱۲۱۳  
۲سبد گردان آسمانسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهمسعود سلطان زالی بیگلو۱۰۹۰۶  
۳سبد گردان اقتصاد بیدارسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهعباس محمدی متین۱۱۶۴۸  
۴سبد گردان الماسسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهعلی اصولیان۱۱۳۶۹  
۵سبد گردان امید نهایت نگرسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهرحیم سعادت زاده۱۱۵۷۸  
۶سبد گردان انتخاب مفیدسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهحجت اله نصرتیان ثابت۱۱۴۶۴  
۷سبد گردان ایساتیس پویا کیشسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهمهدی علیخانی مهرجردی۱۱۶۰۲  
۸سبد گردان پاداش سرمایهسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهکوروش شمس۱۱۲۹۶  
۹سبد گردان سرآمد بازارسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهنازنین خالقی۱۱۳۶۸  
۱۰سبد گردان سرمایه ایرانیانسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهسید مصطفی صفاری۱۱۰۷۷  
۱۱سبد گردان کاریزماسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهعزت الله صیادنیا طیبی۱۰۸۵۶  
۱۲سبد گردان مدبر آسیاسبدگردانسهامی خاص اسماعیل داورپناه۱۱۶۶۶  
۱۳سبد گردان نو ویراسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهنادر بوالحسنی۱۱۴۸۶  
۱۴سبد گردان نوین نگر آسیاسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهرامین خدابنده۱۱۲۹۹  
۱۵سبد گردان هدفسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهسعید حقانی نسب۱۱۱۴۰  
۱۶سبدگردان آبانسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهالهام مرادی   
۱۷سبدگردان آسالسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهرمضانعلی سلمانی نژاد۱۱۶۰۹  
۱۸سبدگردان آگاهسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهامید قربانی رز۱۱۶۰۴  
۱۹سبدگردان آمیتیسسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهفرزاد حسنی۱۱۶۲۲  
۲۰سبدگردان اعتبارسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهطهماسب مظاهری خورزنی   
۲۱سبدگردان الگوریتمسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهآرش آقاقلیزاده خیاوی۱۱۵۷۰  
۲۲سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینانسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهمحمد صفری۱۱۳۴۵  
۲۳سبدگردان توسعه فیروزهسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهامیر محمد خدیوی۱۱۶۷۷  
۲۴سبدگردان داریک پارسسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهکامل ابراهیمیان۱۱۶۵۰  
۲۵سبدگردان سهم آشناسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهعلی پاک۱۱۵۵۷  
۲۶سبدگردان سیناسبدگردانسهامی خاص سید حمید علماء۱۱۶۸۰  
۲۷سبدگردان کوروشسبدگردانسهامی خاصثبت شده پذیرفته نشدهسید مصطفی سید حسینی۱۱۶۲۵  
۲۸سبدگردان مانیسبدگردانسهامی خاصثبت نشده نزد سازمانسید شهرام صفوی سهی 
اسکرول به بالا